Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Kapitel 4 - Geometri, mätning och statistik

Myråsskolan F-6, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

I det här kapitlet kommer vi lära oss mer om geometri, mätning och statistik.

Jag ska kunna: 

 • Mäta volym med liter och deciliter
 • Punkt, linje och sträcka
 • Fyrhörning, rätblock, cirkel och klot
 • Cirkeldiagram

 

Arbetsformer:

 • Eget arbete i matematikboken
 • Gemensamt arbete
 • Problemlösningsuppgifter
 • Filmade genomgångar
 • Lärarens genomgångar
 • Huvudräkning
 • Konkret material
 • Spela matematikspel
 • Diskussionsfrågor

 

Begrepp:

 • Linje
 • Punkt
 • Sträcka
 • Triangel
 • Klot
 • Rätblock
 • Kub
 • Deciliter
 • Liter
 • Vinkel

 

Bedömning: 

Efter avslutat kapitel kommer du få göra "vad har jag lärt mig" med en självskattning samt en diagnos. Diagnosen täcker hela arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback