Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Kapitel 5 - Skriftlig räknemetod, mätning och repetition

Myråsskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

I det här kapitlet lär vi oss om enheterna centimeter, meter, kilometer, gram och kilogram. Vi kommer öva på räknemetoden uppställning samt mäta omkrets.

Jag ska kunna:

 • räkna med centimeter, meter och kilometer
 • räkna med gram och kilogram
 • räkna med uppställning
 • mäta omkrets

 

Arbetsformer: 

 • Filmade genomgångar
 • Lärarens genomgångar
 • Konkret material
 • Arbeta enskilt i matematikboken
 • Diskussionsfrågor
 • Problemlösning
 • Samarbeta
 • Träna på huvudräkning

 

Begrepp:

 • Enhet
 • Storleksordning
 • Ett uttryck
 • Centimeter
 • Meter
 • Kilometer
 • Rimligt
 • Avrunda
 • Gram 
 • Kilogram

Bedömning: 

Efter avslutat kapitel kommer vi göra "vad har jag lärt mig" samt en självskattning. Vi kommer också göra en diagnos som visar om du befäst området. 


Läroplanskopplingar

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback