Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

9

Hinduism och buddhism 2022

Hälsinggårdsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Lära oss och förstå urkunder och centrala tankegångar och levnadsregler inom hinduism och buddhism.

Syfte

Utveckla förmågan att:

analysera världsreligionernas livsåskådningar och olika tolkningar och bruk inom dessa.

reflektera över livsfrågor.

 

Konkretisering av mål

Ni ska lära er att:

Beskriva centrala tankegångar och urkunder inom de båda religionerna.

Vilka religiösa uttryck och handlingar som finns inom dessa religioner.

Föra resonemang om likheter och skillnader mellan dessa religioner.

Föra resonemang om hur livsfrågor skildras inom religionerna.

Arbetssätt

Arbetet kommer att bedrivas med hjälp av föreläsningar, filmvisning och diskussioner i klassrummet. Till viss del även med hjälp av egen läsning av texter och att besvara frågor om texterna. 

Bedömning

Området bedöms med ett skriftligt prov utifrån kunskapskraven i matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Hinduism & Buddhism
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback