Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

Rymdprojekt

Gläntans förskola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi utforskar rymden tillsammans

Rymdprojektet

Vi har upptäckt ett stort intresse för rymden bland barnen och vill arbeta vidare med detta.

 

Var är vi?Barnen kan namnen på flera av planeterna. 

De vet att man kan åka ut i rymden med en rymdraket

De vet att det finns stjärnor där.

Vart ska vi?

Vi vill utöka barnens kunskap om rymden och vad som finns där. 

 

Hur gör vi?

Vi börjar med miljön, anpassar ett rum efter projektet där vi kan leka. Vi tillverkar en rymdraket tillsammans med barnen. I rummet fyller vi på material allt eftersom. Vi tar in material som barnen på något sätt har efterfrågat

Vi tittar på filmerna om Vims i rymden

Vi börjar arbeta med planeterna och solen, tar reda på fakta och skapar dem med hjälp av papier mache.

Vi sjunger sånger om rymden och planeter.

Vi lånar böcker om rymden som vi läser tillsammans med barnen.

Vi följer barnens intresse genom arbetet och vet därför inte var vi hamnar till slut.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback