Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5 - 6

Ma åk 6 VT-22 Vinklar 6A

Kärna skola, Linköping · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Vi ska under några veckor arbeta med vinklar och vinkelsummor.

Det här ska du visa att du kan:

 • känna till samt kunna beskriva: rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel och rak vinkel
 • mäta vinklar med hjälp av en gradskiva
 • rita vinklar med hjälp av en gradskiva
 • räkna ut en vinkelsumma i en triangel
 • räkna ut vinkelsumman i en figur med 4 hörn
 • räkna ut okända vinklar med hjälp av att jämföra och räkna

 

För att lära dig kommer du att:

 • få lektionsgenomgångar
 • arbeta enskilt
 • arbeta i grupp
 • mini-whiteboards

 

 

Du visar vad du kan när:

 • du genomför tester
 • vi har muntliga diskussioner både i liten grupp och i helklass
 • du genomför avstämningar

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Ma åk 5 VT-22 Vinklar och massa
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter