Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Matematik årskurs F

Köpinge skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

I förskoleklassen arbetar eleverna med matematik genom arbetsmaterialet "Livet i mattelandet".

Material:

 • Programmet "Livet i mattelandet" på UR.se
 • Arbetsbok "Livet i mattelandet". 
 • Sifferhäfte
 • Stenciler

Arbetssätt:

 • Lärande lek
 • Arbete i helklass
 • Grupparbete
 • Arbete i par
 • Samlingar
 • Enskilt

 

Mål: 

 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem. 
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal. 
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring. 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter