Skolbanken Logo
Skolbanken

Kims lek

Björkets förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 11 april 2022

Kims lek utomhus, vi använder oss av naturens material.

Mål/syfte:

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället” (Lpfö 18, s. 12).

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta", (Skolverket, 2018, s.14).

Konkretisering:

Räkna antal och få en förståelse för förändring av antal.

Samtala om utemiljön/materialet och dess betydelse.

Hur ska lärandet gå till?:

Tillsammans med barnen plockar vi material från naturen, vi för samtal om materialet och naturen. Sitter sedan i en ring och placerar all material på en filt och förklarar leken för barnen. 

När ska lärandet äga rum?

Vid planerad aktivitet på bestämt datum, utomhus.


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter