Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Idrott och hälsa, Teknik, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

H22 CityExpo - Drottninghög 4-6 – Open up for Co-creation

Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Under H22 kommer du att ha möjlighet att planera för att besöka CityExpo och Drottninghög. Den här pedagogiska planeringen kan du använda som utgångspunkt när du planerar hur du och dina elever arbetar med H22 CityExpo. Upptäck Drottninghög och deras innovativa och dialogbaserade arbete som blåst nytt liv i stadsdelen. I utforskandet av området kan du som lärare koppla till olika mål och områden i läroplanen samt fördjupa arbetet med de globala målen.

Öppna upp och upplev nya delar av Helsingborg. Drottninghög har väckt globalt intresse genom det innovativa och dialogbaserade arbete som blåst nytt liv i stadsdelen. Upptäck hur ett helt grannskap förändras med invånarna själva i förarsätet. Här hittar du stadsodlingsprojekt och uppfinningsrika lekplatser, nyskapande bostadsformer och gröna transportlösningar. Släntra genom en annorlunda marknadsplats och lär känna människorna som driver innovationen framåt, den spännande matkulturen och den levande musiken.

Här hittar du exempel på frågeställningar som du och dina elever kan arbeta med under H22 CityExpo med koppling till Co-Creation. Sök i programmet för att hitta de platser ni kan besöka och den exakta placeringen. En del av dessa har begränsad kapacitet och kräver förbokning. Du som lärare måste själv undersöka vilka programpunkter som kan ta emot dig och din klass. 

 

Förslag på frågeställningar och aktiviteter att arbeta med i elevgruppen: 

Kan smart teknik Skapa framtidens torg på Drottninghög? Med hjälp av en nyutvecklad app som lanseras under H22 kan dina elever välja precis hur de vill att Drottninghögs nya torg ska se ut. Låt dina elever skapa sina egna versioner av torget. 

På Tryckeriet kan dina elever bolla och utveckla idéer för ett bättre, smartare och mer hållbart samhälle. Var med och skapa framtidens Helsingborg genom lek och allvar, infall och eftertanke. Vill ni testa om er idé håller i verkligheten? Då kan ni göra det i Tryckeriets filmrum. 

Barn och unga har rätt att göra sina röster hörda i frågor som berör dem. Förbered er genom att diskutera hur det offentliga rummet kan göras mer varmt på olika sätt. Besök sedan Varma platser – en offentlig plats skapad tillsammans med ungdomar, där inkludering, trygghet och hopp manifesteras genom olika typer av värme.

Upptäck det nya lekstråket som binder samman Drottninghög och Fredriksdal med glädje, färg och rörelse. Tänk dig en sträcka som inte bara tar dig mellan punkt A och punkt B, utan också gör dig gladare, inspirerar dig och får dig och dina elever i rörelse. 

Låt eleverna utveckla sina byggskills med Jacob Pedersen, en av deltagarna i Lego Masters Sverige. Se hur han bygger Helsingborgs landmärken och låt dina elever själv testa nya tekniker att bygga Lego

Programmet uppdateras kontinuerligt tills CityExpo startar, och därför kan det finnas fler aktiviteter än de som nämns här. Du hittar mer och detaljerad information i CityExpos program


Läroplanskopplingar

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback