Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4

Medeltiden åk4

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

En tid framöver kommer vi att arbeta med medeltiden. Vi kommer att läsa om hur Sverige blev ett kungarike med kyrkor, kloster, slott, städer, hur det var att leva på den här tiden och hur det var att vara barn på medeltiden.

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att arbeta med medeltiden genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken.
 • Se filmer.

Bedömning

 Bedömningen sker utifrån elevens muntliga och skriftliga produktion.

Det här ska du kunna om medeltiden

 • När medeltiden var.
 • Att Sverige blev ett rike med en gemensam kung som hette Olof Skötkonung.
 • Att Sverige blev ett kristet land.
 • Att man använde latinska bokstäver i stället för runskrift.
 • Att trälar förbjöds.
 • Digerdöden/pesten drabbade Sverige och övriga Europa. Det var en smittsam sjukdom. En tredjedel av Europas befolkning dog. Att den spreds via en lus på en råtta och till människan.
 • Vem var och vad gjorde Magnus Ladulås.
 • Befolkningen delades upp i fyra stånd. Adel, präster, borgare och bönder. Sedan fanns de fattiga också men de tillhörde inget stånd.
 • Beskriva hur en riddare skulle vara.
 • Hur barnen levde.
 • Vad man åt.

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

De nordiska staternas bildande.

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Medeltiden åk 4
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback