Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa, Biologi, Geografi, Samhällskunskap, Historia

·

Årskurs:

4 - 6

H22 CityExpo - Slottshagen åk 4-6 - Open up for quality of life

Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Under H22 kommer du att ha möjlighet att planera för att besöka CityExpo och Slottshagen. Den här pedagogiska planeringen kan du använda som utgångspunkt när du planerar hur du och dina elever arbetar med H22 CityExpo. Slottshagen handlar om kreativa lösningar för att skapa livskvalitet (Open up for quality of life). Utforskandet av Slottshagen kan du som lärare koppla till olika mål och områden i läroplanen samt fördjupa arbetet med de globala målen.

Under H22 CityExpo är Slottshagen platsen där vi öppnar upp för livskvalitet. Fördjupa dig i utrymmet mellan det förflutna och framtiden och upptäck hur virtuell verklighet kan ge liv till 700 år av historia. En utomhusscen ger en kulturkick för att avrunda upplevelsen, och de gamla terrasstrapporna tar dig till centrum och evenemangets puls, en värld av mat och spännande möten.

Här hittar du exempel på frågeställningar du och dina elever kan arbeta med under H22 CityExpo med koppling till livskvalitet. Vi ger också förslag på platser ni kan besöka. Du som lärare måste själv söka i programmet för att hitta den  exakta placeringen. En del av aktiviteterna har begränsad kapacitet och kräver förbokning. Du som lärare måste själv undersöka vilka programpunkter som kan ta emot dig och din klass. 

Förslag på frågeställningar att arbeta med i elevgruppen och platser att besöka:

Kan en dörr eller en till synes trasig taklampa bli en del av en helt ny vägg? Låt eleverna använda sin uppfinningsrikedom för att skapa en bättre framtid. I återbrukspaviljongen kan man se hur man kan använda gammalt material på nytt sätt, prova själv och diskutera lösningar mot ett hållbart samhälle.

Hur såg livskvalitet ut på medeltiden? På väggarna i den unika medeltida byggnaden Kärnan kan du se historien få liv genom immersiv teknik i projektet Digitalt gemak. Ni får syn på 700 års utveckling genom att se hur medeltidens livsvillkor väcks till liv.

Träna eleverna i att påverka sin framtid. Låt dem vara med och påverka framtidens lekplatser.  I Pladdra kan eleverna med hjälp av 3D-teknik möblera en lekplatsyta och inspirera till framtidens lekplatser. 

Rörelseglädje utomhus - Ta med din klass till Slottshagen och håll en idrottslektion i Omnigymmet. Hitta på så många olika sätt ni kan för att använda redskapen i gymmet. Träna hela kroppen och främja ett hälsosamt och hållbart liv. 

Programmet uppdateras kontinuerligt tills CityExpo startar, och därför kan det finnas fler aktiviteter än de som nämns här. Du hittar mer och detaljerad information i CityExpos program


Läroplanskopplingar

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback