Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Stormaktstiden

Eddaskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Stormaktstiden

Innan vi börjar arbeta ska vi...

... repetera Vasatiden
... gå igenom mål och syfte
... gå igenom arbetssättet för detta arbetsområde

Under arbetets gång ska vi...

... kolla på informationsfilmer
... läsa historieboken och svara på frågor
... arbeta med faktahäftet och tillhörande frågor
... samtal och reflektion
... delprov

Du blir bedömd genom att...

... aktivt delta på lektionerna, diskussioner och reflektioner
... kunna jämföra mellan stormaktstiden och vår tid 
... kunna resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats samt orsaker till förändringarna och konsekvenser av dem
... kunna veta när Sverige var en stormakt
... kunna veta vad stormaktstiden har betytt för Sverige
... känna till kända och viktiga händelse (Vasaskeppet, 30-åriga kriget, häxprocesserna)


Läroplanskopplingar

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter