Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Vävning åk.6

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Du ska under det här arbetsområde arbeta med en egen vald vävteknik . Du kommer väva ett litet strycke i en vald färgskala . Vävning är en teknik där du flätar samman två vinkelräta trådsystem, dessa kallas för varp och inslag, för att framställa ett tyg, en matta, en bonad eller ett band. Alla tyger som vi har runt omkring oss är just vävda.

Uppgift : Prova på att väva ett litet stycke inom en färgton. Skapa en vacker färgsammansättning av olika tyger/ spillbitar. Du kommer att få varpa en väv själv och riva remsor av tyg som du sedan väver med. Du får vilja mellan rund och rektangulär väv.

 Vi kommer att skapa ett gemensamt konstverk av alla bitar.

Mål att prova på och lära sig förstå vävning, hantverket och tekniken. 

Nedan följer exempel på hur man kan väva på olika sätt.

 

 

 
Bra instruktionsfilmer att titta på.


Läroplanskopplingar

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Matriser i planeringen
Kunskapsmatris slöjd i åk 6
Uppgifter
Reflektionsfrågor till vävning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback