Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Samhällskunskap, Geografi, Teknik, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

H22 CityExpo - City centre 4-6 – Open up for the world

Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Under H22 kommer du att ha möjlighet att planera för att besöka CityExpo och Cityområdet. Den här pedagogiska planeringen kan du använda som utgångspunkt när du planerar hur du och dina elever arbetar med H22 CityExpo. Cityområdet handlar om innovationer för globala utmaningar. Utforskandet av Cityområdet kan du som lärare koppla till olika mål och områden i läroplanen samt fördjupa arbetet med de globala målen.

Känn rytmen av förändring i Helsingborgs pulserande stadskärna. Här sker förändring i realtid när vi utforskar lokala lösningar på gemensamma, globala utmaningar. Möt människor och eldsjälar från hela världen, utbyt visioner och släpp loss förändringsledaren inom dig för en bättre framtid.

Här hittar du exempel på frågeställningar du och dina elever kan arbeta med under H22 CityExpo med koppling till omvärlden. Sök i programmet för att hitta de platser ni kan besöka och den exakta placeringen. En del av dessa har begränsad kapacitet och kräver förbokning. Du som lärare måste själv undersöka vilka programpunkter som kan ta emot dig och din klass. 

Förslag på aktiviteter att besöka och frågeställningar att arbeta med i elevgruppen: 

Visste ni att Jupiter har 79 månar, att temperaturen på Venus går från 400 grader Celsius på dagen till minus 200 på natten och att gasplaneten Saturnus i teorin skulle kunna flyta på vatten? Ta med dina elever på en promenad på Rymdstyrelsens Planetgata under solsystemets planeter på H22 City Expo! Runt hela Sundstorget kommer ni att få en rad nya insikter om våra kosmiska grannar när du ser dom på nära håll. 

Hur kan eleverna tillsammans lösa svåra problem när de blir inlåsta i kärnkraftverket "Barsehamn"?  Ta med din klass till Vittra Escape room och låt dem med hjälp av tankeförmåga, lagarbete, problemlösning och alla sina sinnen förhindra en katastrof och ta sig ut i tid.

Använd Staden som lärrum genom appen Guide Helsingborg och låt eleverna uppleva Helsingborg genom spännande berättelser skapade av andra elever. Är de nyfikna på Änglamakerskan på Bruksgatan? Öppna Guide Helsingborg och låt dem uppleva den ruggiga historien om hur en kvinna systematiskt tog livet av spädbarn. Gå en stadsvandring med eleverna och ta del av hur andra elever levandegör historia med teknikens hjälp.

I mer än 100 år försåg Helsingborgs varv världshaven med nya fartyg. I utställningen Ett skepp blir till får eleverna veta hur man bygger ett skepp från ritning till sjösättning. De får också prova på att bygga sitt eget skepp - det är bara deras fantasi som sätter gränserna för deras skapande.

I Space to Innovate får dina elever ta del av framtidens tekniska lösningar redan idag. De kan fika med roboten Emely, se vad vi kan lära av blickspårning, träffa den digitala förskoleassistenten Laiban och mycket mer.

Vid ett träd i Musikparken kan dina elever träffa stadens beslutsfattare för att diskutera de frågor som är viktiga för dem. Helsingborgs stad har skapat Children's meeting place för att få barn och unga att delta i ett demokratiskt sammanhang och inse att deras röster också räknas.

Besök fotoutställningen The Breath - Andetaget - som illustrerar luftens betydelse för människorna och miljön vid olika platser på vår planet. Ta tillfället att låta dina elever med fotona som utgångspunkt diskutera vad stora städer kan betyda för tillgången till ren luft. 90% av jordens befolkning andas förorenad luft. och 80% av de som bor i storstadsmiljö är utsatta för luftföroreningar som överstiger WHOs gränser. Vad innebär det för framtiden?

Kopplingar till kapitel 1 & 2 i Lgr11:

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Programmet uppdateras kontinuerligt tills CityExpo startar, och därför kan det finnas fler aktiviteter än de som nämns här. Du hittar mer och detaljerad information i CityExpos program.


Läroplanskopplingar

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback