Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Tala - muntlig redogörelse

Edboskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Att framföra sin åsikt är viktigt! Här ska vi lära oss att tala och göra muntliga redogörelser. Utklipp från Malalas tal: Ett barn, en lärare, en penna och en bok kan förändra världen. Utbildning är den enda lösningen. Utbildning först.”

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Genom att vi övar på lära oss hur man lägger upp en muntlig presentation och hur man framför den. 

Genom att vi lär oss hur man samtalar om olika saker och diskuterar olika ämnen.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och mottagare.

 Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

Vi lär oss att göra manuskort

Vi kollar på olika filmklipp 

Vi pratar om det gemensamt i klassen

Vi övar på att göra Presentationer i Google

Vi övar i grupp och enskiltÅterkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

 

Muntlig återkoppling och i Unikum


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Muntlig framställning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback