Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Stormaktstiden, v 9-14 vt 2022

Lerbäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Visste du att Sverige har varit en stormakt att räkna med? Under 1600-talet var Sverige ett rikt och mäktigt land med stark krigsmakt. Med våld satte de svenska soldaterna skräck i grannländerna.

Lärandemål 

Du kommer att lära dig om :

 • Stormaktstidens uppgång och fall
 • Regenterna och det politiska maktspelet
 • 30-åriga kriget och soldatlivet
 • Hur Skåne blev svenskt
 • Häxprocesserna
 • Hur vanligt folk levde

 

Arbetsbeskrivning 
Detta ska du göra:

 • Se historiska filmer
 • Läsa faktatexter enskilt och tillsammans samt resonera kring dess innehåll, besvara frågor
 • En historiepodd

 

Bedömning

Du visar att du har lärt dig genom att:

 • besvara reflektionsfrågor under arbetets gång
 • använda och kunna förklara begrepp från stormaktstiden


Läroplanskopplingar

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback