Skolbanken Logo
Skolbanken

Reklam

Källdal anpassad grundskola, Uddevalla · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

När du tittar på tv eller är ute i affärer är du omringad av reklam. Vem som har gjort reklamen och varför de har gjort reklamen är viktigt att veta så att du inte köper något som du inte behöver, vill ha eller har råd med.

Syfte

Syftet är att du ska bli medveten om reklamen runt omkring dig. Hur reklamens bilder kan påverka dig att vara på ett visst sätt om du är kille eller tjej. Du ska öva dig på att fundera över om någonting är reklam eller information. Syftet är också att du ska bli bekant med teknisk utrustning för att kunna spela in film och ta foton.

 

Centralt innehåll

Genomförande

 Du kommer att få titta på reklam i tidningar och på Internet.

Du kommer att få ta kort på reklam i vårt närområde.

Du kommer få diskutera skillnader mellan reklam och information.

Du kommer även få medverka till att skapa en egen reklamfilm genom att först skapa ett manus och sedan spela in tillsammans med elever och personal.

 


Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över bilder,

undersöka bilder och värdera deras syften, och

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och

söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och

skriva texter för olika syften och mottagare,

bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och

söka och värdera information från olika källor.

hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.

Presentation och utvärdering av eget bildskapande.

Reklam- och nyhetsbilder. Vilket budskap de förmedlar och vilken påverkan de kan ha.

Skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.

Eleven medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut.

Utifrån undersökningar av reklam- och nyhetsbilder bidrar eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan ha.

Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.

Eleven kan också föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.

Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.

Eleven kan ge exempel på enstaka elevnära normer och regler och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.

Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.

Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback