Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

9

Kalla kriget

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Vad handlade kalla kriget om? När utspelades det? Mellan vem och vilka händelser och konflikter uppstod? Vilka spår av kalla kriget finns kvar idag? Nya maktförhållanden.

 

Målet med undervisningen är att...

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Så här ska vi arbeta...

Undervisningen kommer att bestå av lektionsgenomgångar, informationssökning, begreppsförståelse, frågor och diskussioner. Du kommer att använda dig av läromedlet Digilär.se, filmklipp och PowerPoint. Allt material finns samlat i Classroom. Vi lyfter fram följande händelser.

 • Kalla kriget: Vad är det? Motsättningar?
 • Öst mot väst
 • Berlinblockaden (1948-1949)
 • Nato (1949) - Warszawapakten (1955)
 • Koreakriget 1950-1953
 • Ungern 1956
 • Vietnamkriget 1955-1975
 • Berlinmuren 1961-1989
 • Cubakrisen 1962
 • Tjeckoslovakien 1968
 • Afghanistan 1979-1989
 • Berlinmuren faller 1989
 • Sovjets fall och upplösning 1991
 • Viktiga personer under epoken
 • propagandans betydelse

 

Vi kommer bedöma följande kunskapskrav...

 

 • historiska begrepp
 • tidsperioder
 • samhällsförändringar, levnadsvilkor och handlingar
 • vilkor och värderingar
 • undersöka utvecklingslinjer
 • fortsatta utvecklingslinjer
 • använda källmaterial
 • historians användning
 • har kunskaper om förhållanden och skeenden
 • resonerar om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar
 • har kunskaper om hur människors levnadsvillkor påverkades/påverkas av Kalla kriget
 • kan förstå att historia kan användas i olika sammanhang och syften
   
   

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback