Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Puls Teknik åk 4-6

Rotskärsskolan F-6, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Har du någon gång undrat vad teknik är, nu ska vi ta reda på det! I Puls teknik kommer vi att få läsa om tekniken runt omkring oss. Det handlar bland annat om förpackningar, tekniska system, vindsnurror och den historiska utvecklingen inom teknik.

Vad ska vi att arbeta med?

Du kommer att få lära dig vad teknik är och hur det används i samhället. Vi kommer att undersöka vilka tekniska saker som finns i skolan, hemma och i samhället. 

Du kommer att lära dig mer om viktiga uppfinningar och teknikens historia.

 

Hur kommer vi att arbeta med det?

Vi börjar med att lära oss om tekniken som ämne, vi går igenom vilka tekniska ord som är viktiga att kunna under detta arbete. 

Du kommer att få arbeta med frågor och öva på att hitta olika tekniska saker i din omgivning.

Vi kommer att diskutera om det fanns teknik förr i tiden och om vi kan hitta några tekniska saker från förr idag.

Vi ska även gå på teknikjakt, du kommer att få leta efter tekniska saker i din skola och i ditt hem. 

Du kommer att arbeta enskilt, i par, grupper och tillsammans i hela klassen.  

Vi kommer på titta på olika filmer och dokumentärer. 

 

 

Bedömning 

Du bedöms kontinuerligt under arbetets gång.

Hur du diskuterar med dina kamrater och hur du svarar på frågor både muntligt och skriftligt.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.

Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Matriser i planeringen
Puls Teknik åk4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback