Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Favorit matematik 6B

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper inom matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutprocesser.

Undervisning: vad, hur, varför?

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

 • Rationella tal och deras egenskaper.
 • Positionssystemet för tal i decimaltal.
 • Tal i bråk- och decimaltal och deras användning i vardagliga situationer.
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimaltal.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer. 
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer. 

GEOMETRI 

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa och tid. Mätning med användning av nutida och äldre metoder.

SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

 • Proportionalitet och procent samt deras samband. 

PROBLEMLÖSNING

 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 

 

Boken innehåller fyra kapitel.

Kapitel 1 - Decimaltal

 • Sambandet mellan bråk och decimaltal
 • Avrunda decimaltal
 • Beräkningar med decimaltal i de fyra räknesätten

Kapitel 2 - Procent

 • Sambandet mellan bråk, decimaltal och procent
 • Procenträkning
 • Vardagliga beräkningar med procent

Kapitel 3 - Tid

 • Mätning av tid och tidsintervaller
 • Omvandla tidsenheter
 • Klockan, analog och digital

Kapitel 4 - Repetition

 • Negativa tal
 • Decimaltal
 • Bråk
 • Procent
 • Algebra
 • Mätning
 • Geometriska objekt, omkrets och area med och utan digitala verktyg
 • Volym
 • Sannolikhet och simulering av sannolikhet
 • Statistik med och utan digitalt verktyg
 • Koordinatsystem
 • Problemlösning och programmering

Hur?

Vi börjar lektionerna med en gemensam genomgång som behandlar de arbetsmoment som vi kommer att arbeta med. 

Därefter följer ett arbetspass där vi varierar tillvägagångssättet för att hitta det sätt som passar bäst för dig. Enskilt, i par, lyssnande på musik eller kanske med hörselkåpor.  Varje lektion har fyra sidor i matteboken, med basuppgifter, repetitionsuppgifter och utmaningar. 

Under lektionerna övar vi de förmågor som ska bedömas. Träning ger färdighet! 

Varför?

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga/kunskap:

 • att lösa matteproblem som handlar om saker du känner till,
 • att välja och använda metoder som passar för att lösa problem,
 • att beskriva hur man kan lösa matteproblem,
 • att diskutera om resultaten är rimliga,
 • att ge förslag på andra sätt att lösa problem,
 • om matematiska begrepp och använda dem i olika situationer,
 • att beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck,
 • att byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp,
 • att diskutera hur begreppen hör ihop,
 • att göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring,
 • att välja och använda metoder som passar för att göra uträkningar,
 • att beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar,
 • att använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ihop med situationen,
 • att förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik och 
 • att motivera dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter framåt

Slutuppgift

Efter varje kapitel får eleverna göra ett prov. Resultaten på dessa prov kommer att skrivas som en kommentar i denna planering. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback