Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Kapitel 5 Procent - Åk 7

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Procenträkning förekommer överallt i samhället. Prisändringar, löneförhandlingar, räntesatsen, sportprestationer med mera och ofta är angivna i procent

Matematik

 Kap5 -Procent      period v10-v16

Eleverna ska kunna förstå och använda procent i olika sammanhang samt se nyttan av procentkunskaper i vardagen. De ska också kunna omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform.

Begrepp att kunna:

Procent, bråkform, decimalform, procentform, andel, del, det hela

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • ·         Beräkna hur mycket en viss procent av något är
 • ·         Göra beräkningar med höjning och sänkning i procent
 • ·         Förstå och använda procent vid jämförelser
 • ·         Uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform
 • ·         Beräkna hur mycket 100% är

Så här jobbar vi

 • Lärarledda genomgångar och digitala genomgångar 
 • Samtal och diskussioner i grupp/klass
 • Eget arbete - enskilt och i grupp
 • Laborativt  matematik 
 • Diagnos

 

 • Prov -Del 1 på fredag 22 april och Del 2 på måndag 25 april

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav matematik
Uppgifter
Planering och uppgifter procent kap5

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback