Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vänskap

Långevi förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 28 mars 2022

Vi har under våren valt att ha ett vänskapstema. Kompisböcker är något vi kommer att arbeta med. Vi kommer att skapa gemensamma mål om, hur vi vill vara mot varandra. Detta för att skapa trygghet och en god gemenskap i barngruppen.

Bakgrund

För att leksituationerna på vår avdelning ska kunna utvecklas behöver gruppen träna på att kommunicera och lyssna på varandra. Hitta verktyg till samspel istället för att bli osams. Vi har bland annat valt att använda Kompisböckerna. Vi upplever att barngruppen tillsammans behöver träna mer på hur man upplever och känner i olika situationer.  Att få barnen till att berätta vad det är som inte är bra, hur kan vi göra istället? Turtagning? Att kunna hjälpa och stötta varandra i gruppen. Bjuda in till lek och kunna leva sig in i andras situationer.  

Mål

Vi vill att barnen ska kunna ta hjälp av varandra och utvecklas tillsammans. Att de lär sig att vi tillsammans är en grupp som kan hjälpas åt att lösa ett problem. Att vi tillsammans kommer fram till hur vi vill vara mot varandra och träna på att sätta sig in i andras situationer. Att de ska utveckla en förståelse för att vi upplever situationer på olika sätt samt att acceptera att man får tänka olika.

Metod

Vi kommer att:

  • Vara närvarande i barnens lek. Delta eller observera för att kunna fånga upp situationer de behöver stöd i för att lösa.
  • Använda oss av ett material med bilder på olika situationer. Prata om bilden med barnen och fundera på vad som kan ha hänt.
  • Prata med barnen om att känslor är okej. Man får vara ledsen och arg men det får inte gå ut över någon annan. 
  • Läsa böcker och sagor som är relevanta inom ämnet. 
  • Vi ska prata om hur man ska vara mot varandra och utifrån det tillsammans ta fram material till en kompissol. Hur är man en bra kompis? Hur kan man göra rätt om något har blivit fel? 
  • Vi kommer att avsluta med att titta på ”insidan ut” och sen reflektera över vad filmen handlade om.

 

 

Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback