Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Åk 7 Kemi - Kemins grunder samt luft, vatten, syror och baser

Gantofta skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Du kommer att få lära dig kemins grunder och börja lära dig laborera.

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska jobba med grunderna i kemin samt att ni ska lära er hur man laborerar samt hur man gör det på ett säkert sätt.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer utifrån genomgångar och laborationsövningar föra diskussioner, arbeta i grupper, träna på  laborationsrapporter som avlutas med slutsats av dina kunskaper kopplade till laborationen. 

 

Vad ska du lära dig?

Kemi förr och nu, atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar, ämnens egenskaper, att separera ämnen, aggregationstillstånd. Vatten, luft, syror och baser.

 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Atom, molekyl, vattenmolekyl, grundämne, metall, icke-metall, kemiskt tecken, periodiska systemet, kemisk förening, kemisk reaktion, fast form, flytande form, gasform, smälta, koka, förångas, kondensera, stelna, smältpunkt, kokpunkt, avdunsta, molekylformel, atomkärna, proton, elektron, rent ämne, uppslamning, emulsion, lösning, mättad lösning, omättad lösning, löslighet, lösningsmedel, organiskt lösningsmedel, separation, filtrering, filtrerpapper, centrifugering, destillation, alkemist, syra, bas, neutral, indikator, BTB, SIV-regeln, pH-värde, tryck, modell, växthuseffekt.

 

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Visa kunskap genom att delta i laborationer och skriva laborationsrapport, delta i diskussioner, arbete i grupp, prov


Läroplanskopplingar

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Kemi åk 7 kemins grunder
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback