Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia, Samhällskunskap

·

Årskurs:

7

Identitet och Kultur

Fuxernaskolan 7-9, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Vad är identitet? Vilken är den kultur som formar dig? Vi kommer att diskutera olika aktuella samhällsfrågor utifrån identitet och även fördjupa oss om de nationella minoriteterna i Sverige, vilka är samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalningar.

Material

På webbplatsen "SO-rummet" finns det ett kortare material som vi använder oss av. Dessutom ser vi fem filmer på sli.se som ger oss en snabb bild av de fem minoriteternas identitet. 

SO-rummet: http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/sveriges-nationella-minoriteter 

Sli.se: 

Sverigefinnar: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U102772-05 

Tornedalingar: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U102772-04 

Samer: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U102772-02 

Judar: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U102772-03 

Romer: http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U102772-01 

Länksamling om identitet: http://www.pearltrees.com/timpan67/identitet/id18317899 

Länksamling om minoritetsfolk: http://www.pearltrees.com/timpan67/minoritetsfolk/id16497454 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.

Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fördjupning nationell minoritet
Identitet, normer och livsstil
Identitet, normer, livsstil
Fördjupning nationell minoritet
Vem är du?
Frågor om nationella minoriteter
Nationella minoriteter i Sverige
Nationella minoriteter i Sverige
Sameblod
När är jag svensk?
När är jag svensk?
Sameblod
Mänskliga rättigheter (MR)
Mänskliga rättigheter (MR)
Debatt om samernas svenskhet
Debatt om samer
Vem är jag?
Vem är jag?
Frågor om nationella minoriteter
Vem är du? Kortversion
Uppgift 21
Frågor om nationella minoriteter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback