Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

6 - 9

Läsprojekt - Tusen gånger starkare

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

"Jag ska berätta om min klass. Där lever jag den största delen av mitt liv. Jag måste berätta om hur allt var hos oss innan Saga kom. Och vad som hände när hon hade kommit." Detta är inledningen till boken "Tusen gånger starkare" av Christina Herrström. I vårt läsprojekt ska vi läsa och skriva om samt diskutera bl.a. normer, könsroller och relationer men även arbeta med ordkunskap, kvalitet i text och skrivregler.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi introducerar läsningen med högläsning och diskussion om bokens huvudkaraktärer men också om vilka normer och könsroller ni noterar i er egen klass.

När du sedan börjar med egen läsning kommer du att läsa ett visst antal sidor/vecka som du även får frågor till. Dessa ska du besvara i din läslogg. Vi lyfter gemensamt några elevsvar under arbetets gång och diskuterar då vad som är kvalitet i resonemang och argument. Du kommer också att jobba med ordkunskap från texten samt diskutera olika frågor i såväl grupp som i helklass.

Efter att du har läst ut boken kommer du att se filmatiseringen av Tusen gånger starkare och göra jämförelser mellan boken och filmen.

Du kommer också att skriva en längre text (argumenterande eller återberättande) utifrån givet ämne. I arbetet med din text kommer vi att gå igenom texttypernas särdrag, skrivregler och hur man ger konstruktiv kamratrespons. 

Antal lästa sidor per vecka:

ons   v. 12    s. 7 - 61

ons   v. 13    s. 62 - 117

ons   v. 14    s. 118 - 166

tors   v. 16    s. 167 - 218

Du får tid för läsning under lektionstid men om du vill ta hem boken för att läsa hemma går det bra att låna hem den. Boken finns också att lyssna på via Legimus.

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

- ha läst boken Tusen gånger starkare och besvarat frågor om innehållet i din läslogg

- ha deltagit i samtal och diskussioner kring bokens innehåll och de ämnen den tar upp

- ha skrivit en text utifrån givet ämne och i texten visat att du behärskar texttypens särdrag samt kan använda dig av grundläggande 

  skrivregler

- ha fått och givit kamratrespons på skriven text


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav - Läsprojekt Tusen gånger starkare
Uppgifter
Frågor till Tusen gånger starkare, s. 7-61

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback