Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Biologi, NO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2 - 3

Från frö till frö NTA Vt.22

Rosendalsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vad händer med en växt från att den är ett frö till att det blir nya frön från växten? Vi sår, studerar, dokumenterar och sammanfattar!

Mål

När du är klar med arbetsområdet ska du kunna:

 • Berätta vad som behövs för ett frö att gro och växa till en planta
 • Berätta om växtens olika delar
 • Berätta hur pollinering går till
 • Så, gallra och skörda
 •  Få förståelse samt använda ämnesspecifika begrepp i dina resonemang kring undersökningar 

Bedömning

Se matris

Undervisning

Under arbetet med temat kommer du att få:

 • Studera och beskriva olika slags frön och växter
 • Så och gallra
 • Studera växtens olika delar och blommans olika delar
 • Studera bin och använda dem för att pollinera växter
 • Läsa  texter och se filmer om växter 
 • Genomföra undersökningar och dokumentera resultat
 • Lära dig om  ekologiska samband tex hur djur och växter hör ihop 
 • Få lära dig om växtens livscykel
 • TIDSRAM:

 

 Vecka 13
 Introduktion av temat + Uppdrag 1
 Vecka 14
 Uppdrag 2
 Vecka 16-18
 Dags att så
 
Observera plantan och förutspå hur många blad och blommor ska din växt ha

Gallra

Hur många knoppar, blad och blommor blev det på din planta

 Vecka 19-20
 Observera blommans delar

Pollinering

 Vecka 21-23
  Skörda och sammanfatta temat

Bedömning om växtens livscykel 


Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Matriser i planeringen
Från frö till frö
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback