Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

9B vt22 Teknisk innovation och etiska dilemman

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Bakom innovationerna finns ofta fantastiska historier. Slantsinglingar har lett till Nobelpris, kvarglömd disk har blivit livsviktig antibiotika och kullager har gjort bergochdalbanor högre. Glödlampan gav dygnet fler vakna timmar, televisionen har ersatt eldstaden som hemmets samlingspunkt och cykeln och järnvägen har förändrat människans syn på tid och avstånd.

Teknisk innovation och etiska dilemman

 

Du ska välja ett föremål i listan: https://www.tekniskamuseet.se/lar-dig-mer/100-innovationer/ (detta väljs och fördelades gemensamt på lektion). 

 

Du ska redogöra om denna uppfinning i en text och senare en presentation.

Presentationen ska bestå av de viktigaste delarna i din text.

 

Arbetet ska innehålla följande tre delar, varje del ska vara 150-250 ord. 

 

I ditt arbete ska du använda dig av minst 3 källor som du anger.

 

Vi startar området v 13 (uppstart) Sedan kommer ni ha 5 tillfällen på er med fördjupningen och att sammanställa en presentation. Veckan efter det så redovisar ni.

 

Vecka 13: Uppstart/presentation 

Vecka 14: Fördelning av innovation, ni påbörjar arbetet

Vecka 16: Ni skriver om punkt 1 - redogörelse för uppfinningen

Vecka 17: Ni skriver om punkt 2 -  Samspelet mellan samhället och tekniken

Vecka 18: Ni skriver om punkt 3 - Etiskt perspektiv och de 17 globala målen

Vecka 19: Tekniklektionen till att knyta ihop arbetet. Inlämning skriftligt arbete senast söndagen den 15 maj. Gör också en kort presentation på minst 3 slides som ska vara klar till tekniklektionen den 20 maj (v 20).

Vecka 20: Redovisning i klass.

 

 

  1. Redogörelse för uppfinningen: 
  • ·       Förklara och beskriv uppfinningen/innovationen. Hur fungerar den och vad gör den? Hur har den förändras från dess första version till den idag. (Lägg förklaringen på en rimlig nivå - mer moderna tekniska innovationer är komplexa och därmed svårare att beskriva)


2.     Samspelet mellan samhället och tekniken.

  • ·       Förklara behoven i samhället då som bidrog till uppfinningens uppkomst och framgång.
     
  • ·       Vilka utvecklingsfaktorer och drivkrafter ser du? (Koppla till genomgången)


3.     Etiskt perspektiv

  • ·       Hur har uppfinningen påverkat samhället i avseende på livskvalité, miljö, tillgänglighet? 

o   Resonera kring innovationens positiva konsekvenser

o   Resonera kring innovationens negativa konsekvenser


Koppla uppfinningen till minst ett av dagens 17 globala mål - vilka bidrar den till och vilka “förstör” den för. Motivera hur du tänkt. 

Bedömning

 Eleven kan föra *** underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.

 

***                

E: enkla och till viss del 

C: utvecklade och relativt väl

A: välutvecklade och väl

 

Dessutom kan eleven föra *** underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

***                

E: enkla och till viss del 

C: utvecklade och relativt väl

A: välutvecklade och välArbetet med presentationen (1 tillfälle)

 

Era presentationer kan som kortast innehålla tre slides. En slide per rubrik. Men ni får gärna dela upp tex fråga 1 på flera slides. Ta upp det mest centrala i er text - vi försöker hålla presentationerna korta, 2-3 minuter per person. Presentationerna är INTE examinerande på samma sätt som texterna - utan syftar mer till alla i klassen ska få lära sig lite mer om allas uppfinningar! 

 

Textarbetet och presentationen lämnas in på classroom.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Matriser i planeringen
Teknisk innovation och etiska dilemman
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback