Skolbanken Logo
Skolbanken

Puberteten VEU

Västra Berga skolas anpassade grundskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Vad händer under puberteten? Hur påverkas du av puberteten?

Vad händer under puberteten

Nu ska vi ta reda på vad som händer under puberteten och hur det påverkar dig.

Vad är det som händer i din kropp när du håller på att bli vuxen?

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • förstå vad som händer med dig och i din kropp
 • veta något om hur du ska hantera den nya situationen

 

Undervisningens innehåll

 

Vad?

 • Du ska få lära dig någon om vad som händer när man kommer i puberteten.
 • Vi ska samtala om hur det känns och hur det påverkar dig.
 • Skillnad mellan pojkar och flickor.

 

Hur?

 • Vi kommer att se filmer.
 • Samtala om vad vi lär oss och hur det påverkar dig.
 • Hur ska du hantera den nya situationen.
 • Hur gör vi i praktiska situationer.

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Visa dina kunskaper om vad som händer i puberteten.
 • Vad behöver du göra för att hantera det som händer.

När arbetsområdet avslutas gör jag en bedömning.

 

 


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

använda kunskaper om människa och natur,

Pubertet och hur den inverkar på individen. Sexualitet, reproduktion, kärlek och olika slags relationer samt preventivmetoder.

Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Eleven kan berätta om människans sinnen och kroppsdelar och deras funktion och kommunicera om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback