Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Bild år 6

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vi kommer att jobba med olika tekniker och olika sorters framställningar under sexan.

Vad ska vi arbeta med?

Under vårterminen i kommer du få arbeta vidare med färglära, olika perspektiv, kända konstnärer och optisk konst. 

Vi kommer att arbeta  med olika bildtekniker  och använda kol, blyerts, tusch, färgpennor, vattenfärg . Vi kommer även att arbeta med lera. Vi kommer också att arbeta med bildredigering.

 

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 

 • använda olika tekniker och verktyg som vattenfärg, oljepastell, blyerts, kol  för att kunna skapa olika slags bilder och uttryck 
 • använda formbara material i bildarbetet.
 • bedöma mitt bildarbete, om arbetsgång och resultat 
 • kunna använda ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala och bilders utformning och budskap.
 • skapa egna bilder genom digitala verktyg.
 • välja handlingsalternativ som leder framåt. 

Detta visar jag genom att:

 

 • Måla och framställa egna bilder: 

      - med djup i-utifrån olika perspektiv. 

     - varma och kalla färger, nyanser, och skuggor. 

     - framställa optiska bilder på en kub.

 • Kunna  använda  vattenfärg, oljepastell, blyerts, kol  när jag målar och framställer bilder
 • Kunna använda verktyg i arbetet med lera 
 • Göra omdömen om mina bilder
 • Slutföra mina bilduppgifter 
 • arbeta självständigt

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav bild åk 1-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback