Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Geometri اشكال هندسية

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Geometri (grekiska: γεωμετρια geometria, av γεω geo ”jord”, och μετρια metria ”mäta”) är en gren av matematiken där man studerar vilka egenskaper figurer. Ett annat grundläggande begrepp inom geometri är symmetri. I geometrien avser man med symmetri oftast spegelsymmetri, vilket innebär att ett föremål är identiskt med spegelbilden av ett annat föremål i något plan.

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

 • olika geometriska objekt, deras inbördes likheter och skillnader, samt deras egenskaper
 • beräkna vinklar och vinkelsummor
 • beräkna omkrets och area
 • enheter för längd och area
 • skala
 • symmetri
 • använda de begrepp som hör till arbetsområdet
 • lösa problem som hör till arbetsområdetOmrådet behandlar delar av följande centrala innehåll:

  Geometri

  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tre-dimensionella objekt.
  • Symmetri i planet.
  • Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt samt enhetsbyten i samband med detta.
  • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

  Problemlösning

  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden inom problemlösning.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback