Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Bildskapande med handledning av pedagog

Ullvigårdens förskola, Köping · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Ta bildskapandet ett steg vidare

Syfte

Utmana och utveckla förmåga att uttrycka sig i bild. 

Utveckla kreativitet och skapande förmåga.

Upptäcka hur olika målartekniker kan förvandla färg, form och struktur i bild.

Känna glädje och tillfredsställelse i kreativa processer.

Metod

I målarrummet/ateljén finns bordsstafflier, färger (temperablock, flaskfärg mixcolor), kolkritor papper och olika målarverktyg (penslar, rollar, duttar) lätt tillgängligt för pedagoger/barn, på hyllor och rullvagnar.

Grundupplägg ex

Papper tejpas fast med maskeringstejp på staffli

Barnet önskar två eller tre grundfärger som pedagogen häller ut på pappret 

Barnet rollar och duttar färgerna så att hela papperet täcks

Barnet bestämmer om fler grundfärger skall komplettera bakgrunden

När hela papperet är täckt får målningen/bakgrunden torka

Barnet bestämmer nästa process vad som ska målas i lager 2

Barnet ritar en förlaga/teckning utifrån intresse och vad hen vill uttrycka.

Barnet får vid behov handledning att föra över bilden till målningen med kolkrita eller med kollage

Barnet fortsätter att utveckla bilden med olika tekniker och avgör om och när bilden är klar. 

Bilden/målningen sitter kvar på staffliet tills barnet känner sig färdig.


Utvärdering och dokumentation

Målningarna fotograferas och dokumenteras under processen. 

Målningen sätts upp på väggen på förskolan. 

Kopia till VH. 

Lärblogg i Unikum

Barnet får utskrift från lärblogg till sin pärm.


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter