Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Europa åk 5

Duveds skola, Åre · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Du kommer att arbeta med Europa. Du kommer att få lära dig om hur länder med dess gränser har förändrats över tid,vilka vatten vi har, olika klimat, Europas namngeografi, hur befolkningen är fördelad i olika länder, arbete i Europa, energikällor, om EU mm.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 

 • din förmåga att kunna länder, städer, floder, hav, bergskedjor mm i Europa
 • din förmåga att kunna förklara begrepp som hör till arbetsområdet
 • din förmåga att förklara och resonera om hur vårt levnadssätt kan påverka miljön
 • din förmåga att göra jämförelser mellan olika delar av Europa

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer att:

 • Läsa och diskutera fakta ur boken Koll på Europa
 • Gemensamma genomgångar
 • Titta på Geografens Testamente Europa plus arbetsuppgifter
 • Skriftliga tester, blind test samt begreppsförhör 
 • Jobba enskilt med en muntlig presentation om ett europeiskt land 

Bedömning utifrån förmågor/kunskapskrav

Jag kommer att bedöma:

 • Din kunskap om Europas namngeografi på ett blindtest 
 • Din förmåga att kunna förklara begrepp som hör till arbetsområdet via begreppsförhör

 • Din förmåga att förklara och resonera om hur vårt levnadssätt kan påverka miljön

 • Din förmåga att redogöra för fakta om ett europeiskt land 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter