Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering MALL

Nyponrosens förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Arbetsområde/tema/projekt: Värdegrund (test från workshop)

Tidsperiod: april -22

Förskolans namn: Nyponrosen

Grupp: Granen

Barnens ålder: 3-5år

År och datum:: 22-03-24 

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Allas lika värde

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- normer och värden, delaktighet.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- se att alla barn och vuxna är lika mycket betydelsefulla.
- omtänksam, lyhörda för varandra

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- vi kommer att jobba med kompisböckerna , barnkonventionens materialHur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom unikum och dokumentationer på avdelningen.Planeringen upprättad av:

Lena Kjällman

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback