Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Livet på medeltiden

Fajansskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Under medeltiden förändrades många saker i Norden, bland annat byggdes fler städer och kristendomen blev allt starkare. Hur levde människorna under medeltiden? Vilka likheter och skillnader finns det mellan vikingatiden, medeltiden och nutid?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen ges du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda begrepp för att beskriva och analysera tidsperioden medeltiden

 • analysera kristendomens påverkan av det medeltida samhället

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att:

 • beskriva hur människor levde under medeltiden, till exempel utifrån de fyra samhällsgrupperna och digerdöden

 • beskriva kyrkas/klostrens roll i det medeltida samhället

 • resonera om olika händelsers betydelse och konsekvenser

 • använda historiska begrepp som adel, riddare, borgare, digerdöden, kloster och självhushållning

 • jämföra människors liv under medeltiden med andra tidsperioder

Detta bedömer jag genom att:

 • observera klassrumsdiskussioner

 • läsa dina texter

Undervisning och arbetsformer

För att nå målen arbetar vi med:

 • diskutera olika händelser och personer

 • läsa och skriva texter

 • använda hemsidan NE Junior

 • virtuellt besöka Glimmingehus och Gamla stan i Stockholm med hjälp av Google Earth

 • se på filmer som Ahmed i medeltiden och bilder

 • uppgifter i helklass, grupp, parvis och enskilt

 • använda bildstöd för att minnas begrepp, sortera och para ihop olika grupper

 • kooperativa strukturer som Berätta mera, Sant eller falskt och Fråga, fråga, byt

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback