Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Pitch 4, 3, 2, 1

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

I det här arbetsområdet kommer vi framförallt att lägga fokus på den muntliga förmågan. Slutprodukten är en pitch som du ska hålla för (halva) klassen.

Målet med undervisningen 

Du ska utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal 
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 
 • söka information från olika källor och värdera dessa

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att varva lärarledda genomgångar med övningar som du gör enskilt, i par och/eller i grupp. Du kommer att:

 • lära dig om källkritik
 • lära dig vad som är typiskt för ett ett informerande tal
 • lära dig hur man skriver en källförteckning
 • söka och sammanställa information om ett ämne som intresserar dig
 • skapa en digital bildpresentation
 • skriva ett stödordsmanus
 • arbeta med kamratrespons
 • presentera för klassen

Vi kommer bedöma på vilket sätt

 • du presenterar ämnet (röst, ögonkontakt, gester & övrigt kroppsspråk)
 • du har valt ut och sammanställt informationen (innehåll, struktur & språk)
 • dina bilder samspelar med innehållet

Bedömning utgår från följande delar av kunskapskraven:

 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett  […]  urval av källor och för då  […]  underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller  […] beskrivningar och förklaringar, […] ämnesrelaterat språk samt  […]  fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett  […] fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med  […] fungerande struktur och innehåll och  […] anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera arbetsområdet när det är avslutat. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback