Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Världskrigen och efterkrigstiden

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Med dina historiska kunskaper utvecklar du din förmåga att förstå din omvärld och du får bättre möjligheter att påverka din egen och det gemensamma samhällets framtid. Målet med arbetsområdet: Du ska få kunskaper om 1900-talets historia, hur händelser här har påverkat den tid vi lever i idag. Vad vi kan göra för att förhindra att 1900-talets stora katastrofer upprepas. Påminna oss om att demokrati och mänskliga rättigheter aldrig kan tas för givet, att det är något vi måste fortsätta att kämpa för varje dag.

 

Sammanfattning av innehållet:

Imperialism och världskrig, cirka 1900—1950

      Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.

      Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

      De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering

      Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen.

      FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

Hur historia används och historiska begrepp

      Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

      Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

 

Begrepp och "stora" frågor vi arbetar med och ska få förståelse för:

         Vilka är orsakerna bakom imperialismen och hur påverkade denna världen? På kort och på lång sikt.

           Industri          Imperialism         Socialdarwinism      Koloni     Protektorat          Råvara         Rasism          Berlinkonferensen         Frihetskamp

 

         Vad innebär nationalism, hur kunde den växa sig så stark och vilka följder fick detta?

           Nation          Medborgare          Folksjäl          Ideologi          Socialism          Liberalism          Enande           Splittrande          panslavism

 

        Vilka olika orsaker ledde till första världskriget, hur hänger de samman, och vilka följder fick kriget?

           Stormakt          Nationalism          Imperialism          Kapprustning          Mobilisering           Allians          Pakt          Skotten i Sarajevo

             Versaillesfreden     Svarta veckan         Ockupation         Nationernas förbund

 

         Vilka är orsakerna till den ryska revolutionen och vilka följder fick revolutionen?

           Socialism        Kommunism          Tsar          Lenin          bolsjeviker          inbördeskrig          Sovjetunionen           Stalin          Proletariat           Gulag

 

         Vilka händelser under mellankrigstiden orsakade andra världskriget, och hur hänger de samman med varandra?

           Depression          Fascism          Nazism          Propaganda          Demokrati          Diktatur          Dolkstötslegenden         Versaillesfreden

           Inflation

 

        Hur kunde Hitler få makten över Tyskland, och hur var det möjligt för nazisterna att genomföra förintelsen?

          Nationalism          propaganda          Livsrum          Antisemitism         rasbiologi         Nürnberglagarna         Kristallnatten          Getto

          deportering         Koncentrationsläger         Förintelseläger         Holocaust

 

-                           Vilka följder fick andra världskriget och vilka spår kan vi följa ända in i nutid?

                              Ockupationszoner          Supermakter          Kalla kriget          terrorbalans          Tredje världen          Järnridån          Marshallhjälpen          FN

                              Frihetskamp          Självständighet

 

Översikt:

 

Vecka 13

· Världskartan med kolonier.

· Pakterna mellan länder.

· Skottet i Sarajevo

· 1:a världskriget, frågor på texten.

Vecka 14

· Krigsslutet, frågor

· Ryska revolutionen, frågor

· Mellankrigstiden

· Diktaturernas tid

Vecka 15

· Nazismen i Tyskland

· Sverige under mellankrigstiden

 

Vecka 17

· 2:a världskriget

· Förintelsen

- Sverige under andra världskriget

 

Vecka 18

 

- Efterkrigstiden

- Sverige under efterkrigstiden

 

 

Vecka 19

 

- Kalla krigets tid

- Ryssland under 2000-talet

 

 

Vecka 20

- Kommunismen i Kina

- Mellanöstern

- al-Qaida, IS och terrorismen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning:

Prov i historia Fredag 20/5 

Ni har också möjlighet att visa kunskap under det löpande arbetet, vid inlämning av uppgifter samt läxförhör.

 

 

Kunskapskrav:

 

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Historia världskrigen och efterkrigstiden Åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback