Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7

Krafter och Tryck 7A

Vallonskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

I din vardag utsätts du för olika krafter och det är i det här fysikområdet som du ska få en djupare förståelse för detta.

 Krafter och Tryck åk 7

De begrepp som du kommer att lära dig på detta arbetsområde är följande;

 • Förstå skillnaden mellan massa och tyngd
 • Veta vad som menas med tyngdkraft och gravitation
 • Veta vad som menas med kraft, sammansatta krafter, resultant
 • Hur man kan mäta krafter, dynamometer
 • Enheten för kraft
 • Centrifugalkraft
 • Centripetalkraft
 • Rörelse
 • Veta vad acceleration är
 • Veta vad som menas med fritt fall
 • Kunna begreppet friktion samt hur man kan öka och minska friktion
 • Veta vad som menas med tyngdpunkt och stödyta
 • Mekanikens gyllene regel
 • Hävstångslagen
 • Tröghetslagen

 

Bedömning sker genom:

- diskussioner under lektionstid

- laborationer

- skriftligt prov

v 13-14, 16 Krafter

v 17-18 Tryck

v 19 Skriftligt prov

 

 

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav fysik
Uppgifter
Prov Krafter
Laboration Koka vatten med is
Argumenterande uppsats
Laboration och rapport: Pendel
Komplettering fysik
Komplettering i fysik
Laboration: Friktion
Krafter - plugga inför provet
Komplettering för högre nivå
Hävstång- simulering

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback