Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Miras Martin - Parläsning åk 5

Ankarskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Genom att läsa får du tillfälle att öva ditt läsflyt, lära dig nya saker, nya ord och koppla till egna händelser. Du får också tillfälle att träna din läsförståelse genom att samtala med kamrater och svara på frågor om texten.

Syfte
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. 

Mål
När vi arbetar med läsning ska du kunna:

 • läsa högt med flyt, med pauser samt med inlevelse,
 • återberätta/sammanfatta textens innehåll och handling,
 • tolka och förutspå textens innehåll.

Metod
Du kommer att:

 • bli indelad med en kamrat i ett "läspar",
 • läsa boken högt för din kamrat och följa med i texten när din kamrat läser,
 • skriva läslogg och/eller svara på frågor och ord efter läsningen,
 • diskutera innehållet i texten,
 • återge och sammanfatta innehållet, muntligt och skriftligt,
 • resonera om den lästa texten och sedan anknyta till egna erfarenheter.

Bedömning
Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • läsa med flyt,
 • sammanfatta innehållet av texten,
 • läsa mellan raderna,
 • koppla ihop dina egna erfarenheter med den lästa texten.

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Matriser i planeringen
ZickZack läsrummets läsutvecklingsmatris åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback