Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Engelska åk 2 vt- 22

Gruvrisskolan, Falun · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Undervisningen i engelska syftar till att hjälpa eleverna att bygga upp ett ordförråd, att lära sig enkla fraser och våga kommunicera med sina klasskamrater. Undervisningen är delvis baserad på programserien "Pick a colour".

Målet med undervisningen

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska
 • formulera dig och kommunicera i tal
 • våga använda språket
 • förstå nyttan av ett nytt språk

Undervisningen

Du kommer att få:

 • lyssna på talad engelska
 • lära dig enkla ord, fraser och meningar som anknyter till din vardag.
 • tala engelska så mycket som möjligt
 • lära dig sånger och ramsor 
 • spela spel
 • förstå enkla uppmaningar 

Målet är att eleven ska lära sig ord kopplade till:

 • winter
 • birthday
 • music
 • prepositions
 • easter
 • outdoors
 • games/play games
 • travel
 • summer

Vi arbetar även med:

 • alfabetet
 • ramsräkning
 • ordningstal
 • olika sånger
 • repetition av ord och fraser vi lärt oss under tidigare terminer.

Arbetssätt, metod och material

 • kommunicera engelska genom att föra dialoger med varandra (enkla ord, fraser och frågor)
 • öva enkla ord med hjälp av saker och bilder
 • sjunga sånger samt lära enkla ramsor
 • leka lekar
 • lyssna på det engelska språket (via lärare, musik och film)
 • titta på programserien Pick a colour
 • Arbetsblad
 • spel

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Enkla presentationer.

Enkla beskrivningar och meddelanden.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen
ENGELSKA BEDÖMNINGSMATRIS
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter