Skolbanken Logo
Skolbanken

Musik och rörelse

Ströms slott förskola, Naturmontessori Väst AB · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

Grovmotorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning under roliga former.

Vi kommer under de kommande veckorna att arbeta med temat ”Musik och rörelse”. Vårat mål är att barnen skall öva sin grovmotorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning under roliga former. Vi kommer att introducera några instrument som barnen får bekanta sig med och spela med. När vi är i skogen så kommer vi att leka olika rörelselekar och på samlingarna ger vi barnen olika rörelseuppdrag och sjunger rörelsesånger. Med hjälp av IPad och Tv kommer vi även att genomföra olika danser.


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter