Skolbanken Logo
Skolbanken

Ringduvans planering vecka 13

Sandbäckens fritidshem, Katrineholm · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

Påminnelse om att fylla i påsklovet!

Måndag 21/3 - Vattentornet för årskurs 1 och 2. Stafflimålning för förskoleklass och årskurs 3. 

Tisdag 22/3 - Stora idrottshallen, spökboll och lekar. 

Onsdag 23/3 - Våffeldagen.

Torsdag 24/3 - Träning inför talang.

Fredag 25/3 - Vårpyssel.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback