Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

8 B Ma-planering (procent) nr 2

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

Planering för 8 B avsnitt procent vt 22

LPP – Procent ÅK 8b VT22  nr 2                               

Långsiktiga mål

Under momentet ska du få möjlighet att:

·   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

·   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

·   använda och analysera matematiska begrepp och samband

·   använda matematikens uttrycksformer för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Lärandemål

       Du ska kunna:

  • lära dig begreppen* som tillhör kapitlet

  • Beräkna delen

  • Beräkna andelen i procent

  • Beräkna procentuell förändring

  • Göra beräkningar med hjälp av förändringsfaktorer

 För högre nivå skall du också kunna:

 *Begrepp: Del, andel, procent, prisskillnad, procentsats, procentuell förändring, förändringsfaktor

Undervisning

·       Genomgångar

·       Enskilt arbete

·  Grupparbete

Underlag för bedömning

·       Lektionsarbete, så väl skriftligt som muntligt

·       Läxor

·       Prov

 

Bedömningen avser

    E                            C                         A

Problemlösningsförmåga

I vilken grad eleven kan tolka problemsituationer, lösa olika problem samt resonera om och värdera lösningarnas rimlighet.

 

Kvaliteten på de strategier, metoder och modeller som används samt förmågan att finna alternativa tillvägagångssätt.

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar.

 

 

 

 

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar.

 

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder .

 

Begreppsförmåga

I vilken grad eleven använder och visar förståelse och förtrogenhet med innebörden av definition för de matematiska begreppen.

Eleven visar förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang.

Eleven visar god förståelse för begrepp och kan använda dem i bekanta sammanhang.

Eleven visar mycket god förståelse för begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang.

Metod

I vilken grad eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder

för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Eleven kan välja och använda en delvis fungerande metod för att göra enkla beräkningar med tillfredsställande resultat.

Eleven kan välja och använda en fungerande metod och göra beräkningar med gott resultat.

Eleven kan välja och använda en mycket väl fungerande metod med mycket gott resultat.

Kommunikationsförmåga

I vilken grad eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt genom att använda lämpliga uttrycksformer

I vilken grad eleven för och följer matematiska resonemang

Redovisningen är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

Redovisningen är lätt att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

 

 

Redovisningen är strukturerad och tydlig med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

 

 

 

Vecka 

Dag

Moment

 

Sidor

10

tis

Procent + beräkna andelen i procent

A-blad 5.1 + 5.2

Rep 17

 

174-175

 

tor

Forts andel i procent samt beräkna förändringen i procent

A-blad 5.3

Rep 18

 

175-176

 

fre

Beräkna delen. A-blad 5:4

 

177

11

tis

Förändringsfaktor- A-blad 5:5. Rep 19

 

178-179

 

ons

Beräkna förändringen med förändringsfaktor. A.blad 5:6

 

180-181

 

tor

Ev forts med förändringsfaktor+ jämför med procent. A-blad 5:7. Rep 20

 

181-183

 

fre

Forts jämför med procent. A-blad 5:7. Rep 20

 

183

12

tis

Diagnos

   
   

Blådel

Röddel

 
 

ons

Procent+ beräkna andelen i procent

S 188-189. A.blad 5:1+ 5:2. Rep 17

Mer om att beräkna andelen s 196

 
 

tor

Beräkna förändringen i procent S 190. A-blad 5:3. Rep 18

Mer om att beräkna delen s 197

 
 

fre

Beräkna delen. S 191 A-blad 5:4

Mer om F-faktor. S 198

 

13

tis

Förändringsfaktor. Sid 192

Upprepad förändring s 199. A-blad 5:8

 
 

ons

Förändringsfaktor, S 193. A-blad 5:5, Rep 19

Problemlösning med procent s 200-201. A-blad 5:9

 
 

tor

Jämför med förändringsfaktor s 194. A-blad 5:7. Rep 20

Mer om jämförelser  s 202

 
 

fre

Egen repetition

Svarta sidor s 204-205

 

14

tis

Mer om procent/repetition

Mer om procent/repetition

 
 

ons

Prov del 1

Prov del 1

 
 

tor

Prov del 2

Prov del 2

 

 

Läsanvisningar:

Grönkurs sid 174-183

Blåkurs sid 188-194

Rödkurs sid 196-202

Svarta sidor sid 204-205

Läs gärna sammanfattning sid 206-207

 

Lycka till önskar Henrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback