Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Frihetstiden, Gustavianska tiden och 1800- talet . Söra46

Söraskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

Vi tar oss an en spännande tid i svensk historieskrivning, allt från frihetstiden, via den Gustavianska tiden och fram till mitten av 1800-talet.  Efter Frihetstiden har vi den Gustavianska tiden då Gustav III får mer makt efter hans död växer ett nytt Sverige fram till mitten av 1800-talet. Det växer fram industrier, folkskolan införs och folkmängden ökar.  

 

Vi kommer arbeta utifrån följande "stora frågor"

  • Varför heter det frihetstiden och är det rätt att kalla perioden så?
  • Hur förändrades samhället efter frihetstiden?
  • Hur förändrades samhället under 1800-talet?
  • Hur har allt det här påverkat den värld vi idag lever i?

Arbetsbeskrivning

  • läsa faktatexter,
  • se på olika filmer/lyssna på podd
  • gemensamma samtal och diskussioner,
  • begreppslistor
  • arbeta med historieboken och tillhörande uppgifter.

Bedömning

- Visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under tidsperioderna och din förmåga att använda dig av historiska begrepp

- Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor som händer under frihetstiden och 1800-talet och hur dessa har påverkat vår tid

-Ger exempel på spår av historia i vår tid och försöker förklara varför olika historiker kan förklara en historisk händelse på olika sätt.

-Gör analyser kring hur händelser som inträffade under Frihetstiden påverkar våra liv i dagens Sverige.

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback