Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Evolution [LjJu-9]

Ljungsbro skola 7-9, Linköping · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

Syftet med detta arbetsområde är att du ska ha förståelse för vad evolution är och hur den har påverkat den värld vi lever i och även kommer att påverka vår framtid. Vi ska undersöka vad som gör att vi får evolution och vilka vetenskapliga bevis det finns för den.

Efter detta arbetsområde ska du:

  • veta vad begreppet evolution står för.
  • kunna beskriva och förklara naturligt urval och sexuellt urval.
  • känna till Charles Darwins arbete.
  • kunna beskriva och förklara hur mutationer kan bidra till evolution.
  • kunna ge exempel på de genetiska variationens betydelse.
  • kunna ge exempel på hur miljön påverkar levande organismer.
  • kunna redogöra för några bevis på evolutionsteorin.
  • känna till i grova drag hur livet har utvecklats på jorden.
  • känna till människan utveckling.

Begrepp:

Evolution, naturligt urval, sexuellt urval, konkurrens, samarbete, anpassning, fossil, DNA-teknik, variation, kol-14-metoden, mutation.

Bedömning av förmågor:


Kommer att bedömas i antingen ett enklare skriftligt prov för nivå E eller en egen text som förklarar Evolution med hjälp av stödord. Provet skrivs på lektionstid max 55 min.


Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen
Evolution [LJu7-9]
Uppgifter
Prov Evolution

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback