Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Tid och Klockan

Galaxskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 25 mars 2022

Vi kommer arbeta med tid och klockan (kap 6 matteborgen 4B).

Tid - månader, veckor, dygn, timmar, minuter och sekunder. 

Räkna tidskillnader, läsa av tidtabeller

Analog och digital klocka


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter