Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4 - 5

Demokrati

Västra Harg skola, Mjölby · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Demokrati? Vad innebär det? Är det att varje människa får komma till tals och tas på allvar? Vad betyder demokrati för dig? Detta är några frågor vi kommer diskutera men du kommer också få lära dig: Vad är det som utmärker en demokrati till skillnad mot en diktatur? Hur kan vi fatta beslut, trots att inte alla är överens?

Målet med undervisningen

Målet med området demokrati är att du ska få förståelse för hur olika samhällsstrukturer kan se ut. Vi kommer att arbeta med området demokrati främst på so-lektioner men du kommer även att ges möjlighet att träna på delar ur svenskan, till exempel att läsa, förstå och skriva olika typer av texter.

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, praktiska och skriftliga uppgifter, grupparbeten och enskilda uppgifter. Vi kommer bland annat utgå från text i lärobok, se filmer och serien "Dröm om demokrati. 

 

Det här ska bedömas

Du ska kunna vad en demokrati är och vad en diktatur är.

Du ska kunna vad det är för skillnad på direkt demokrati och representativ demokrati.

Du ska kunna ge exempel på hur demokratiska beslut kan fattas.

Du ska kunna berätta hur du kan påverka ett beslut.

Du ska förstå att människor har kämpat för att få rösträtt och att det är viktigt att engagera sig.

Du ska kunna ge exempel på hur människors liv påverkas av att leva i en demokrati och en diktatur.

Du ska kunna ord och begrepp som hör till området.

 

Du visar på lektioner, uppgifter och på prov att du lärt dig innehållet i temat "Demokrati".

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback