Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Svenska, Biologi, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Systematiska undersökningar

Sjöboskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Systematiska undersökningar! I det här arbetsområdet utvecklar du kunskaper om att planera, genomföra och utvärdera experiment.

Systematiska undersökningar 

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig: 

 • hur man gör en systematiska undersökningar där man kan lita på resultatet 
 • att planera och utföra systematiska undersökningar 
 • att värdera och dra slutsatser av resultatet från systematiska undersökningar 
 • att dokumentera och presentera resultat från systematiska undersökningar med ord, bilder och tabeller
 • att använda dina samlade kunskaper i NO (biologi, kemi och fysik)

Arbetssätt: 

 • Planera, genomföra och utvärdera experiment 
 • Diskutera och resonera kring resultat 
 • Jämföra resultat och se likheter och skillnader 
 • Dokumentera experiment med hjälp av laborationsrapporter 
 • Grupparbete och gruppdiskussioner 
 • Använda olika former av utrustning såsom termometer, våg, måttband, tidtagarur osv. 

Läroplanskopplingar

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen
Systematiska undersökningar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback