Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Musik

Stenstalidskolan F-9, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Analysera en egenvald låt.

Du ska analysera en låt. Du får välja låten själv. Låten måste innehålla en text som innehåller minst 5 olika meningar. 

I din analys ska du ha med: 

1.Vilka instrument hör du?

2.Är det en snabb eller långsam låt.

3.Vad är det för musikstil?

4a.Vad handlar texten om?

b .Är det en glad eller ledsam text. Varför?

c. Är det glad eller ledsam musik? Varför?

d. Passar texten och musiken ihop? Varför, varför inte?

Analyserna i 4a-4d behöver innehålla mellan 3-7 meningar eller mer på varje fråga.


Läroplanskopplingar

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback