Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Årstider

Förskolan Sörfors, Umeå · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Ett utforskande temaarbete som sträcker sig över året med fokus på årstider.

 

Syfte
Förskolan vill utveckla barnens förståelse kring årstider samt hur väder och årstider hänger ihop.

Mål
Varje barn ska få möta de olika årstiderna med sina sinnen. 

 

Hur

- Vid samlingar samtalar vi om årstider, aktuell månad samt dagens väder.  

- Tillsammans uppmärksammar och upptäcker vi olika kännetecken för den aktuella årstiden. 

- Återanvänder naturmaterial i skapandeprocesser 

- Utnyttjar förskolans närområden för att se och upptäcka årstidsskiftningarna.

- Varje avdelning planerar undervisning utefter barngruppens intresse.

 

När

Temat startade hösten 2021 och pågår till sommaren 2022


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter