Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Årstider

Förskolan Sörfors, Umeå · Senast uppdaterad: 24 januari 2024

Utforskande undervisning som sträcker sig över året med fokus på årstider.

 

Syfte
Förskolan vill utveckla barnens förståelse kring årstider samt hur väder och årstider hänger ihop.

Mål
Varje barn ska få möta de olika årstiderna med olika sinnen. 

 

Hur

- Vid samlingar samtalar vi om årstider, aktuell månad samt dagens väder.  

- Tillsammans uppmärksammar och upptäcker vi olika kännetecken för den aktuella årstiden. 

- Återanvänder naturmaterial i skapandeprocesser. 

- Utnyttjar förskolans närområden för att se och upptäcka årstidsskiftningarna.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback