Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Kemi - ämnen runt omkring oss.

Fjälkestads skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Du kommer att få lära dig om olika ämnen som finns, var de finns och till vad de kan användas.

Syfte: 

Undervisningen i kemi syftar till att du utvecklar dina kunskaper kring materiens uppbyggnad och dess egenskaper så att du kan ta ställning i viktiga frågor som rör energi, miljö och hälsa. 

Mål: du ska

  • kunna förklara vad atomer och molekyler är.
  • kunna förklara vad grundämnen och kemiska föreningar är.
  • kunna förklara kolets betydelse och dess kretslopp.
  • veta att olika ämnen har olika egenskaper.
  • veta vad vi använder metaller till.
  • kunna förklara hur vi får fram metaller ur malmer.
  • veta varför man återvinner olika metaller.

Undervisning: 

Du kommer att få :

- ta del av lärarledda genomgångar och delta i diskussioner.

- lyssna på / läsa texter.

- svara på frågor till texter.

-  titta på filmer.

Bedömning.

Vi kommer att bedöma dina kunskaper utifrån det du presterat under lektioner, på ett summativt test samt slutgiltligt i matris.

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.

Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.

Matriser i planeringen
Kemi - ämnen runt omkring oss.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback