Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt magiska frön

Lilla Gunghästen, Falköping · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Barnens intressen började i magiska frön och träd. Är frön magiska? Kan man odla vad som helst? Vad behövs för att odla? Nyfikenhetsfråga: Kan man odla vad som helst? Kan man odla i vad som helst?

Barnens intresse ligger i odling där vi provar att odla olika saker, på olika sätt.

Vi odlar i vatten, i jord, i mörker, i solsken, på papper, i växthus osv.

Vi läser sagor och faktaböcker om plantering och fröer. Vi skapar tillsammans i ateljén med fokus på odling. Barnen får uttrycka sina tankar om vad de vill odla och får skapa en fantasibild av hur olika växter kan se ut. Barnen skapar både riktiga träd så som äppelträd men också fantasiträd så som regnbågsträd och sångträd. 

Nyfikenhetsfråga: Kan man odla vad som helst? Kan man odla i vad som helst?


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback